SFAM Örebro-Värmland

Ordförande: Maaike Giezeman, Maaike.giezeman@liv.se

Välkommen till SFAM Örebro-Värmland. Ni kan besöka lokalföreningens hemsida: www.sfamorebrovarmland.se

Vi i styrelsen är:

Ordförande: Maaike Giezeman Maaike.giezeman@liv.se
Kassör: Åsa Ludvigsson Asa.ludvigsson@regionorebrolan.se
Sekreterare: Gunilla Stenninger Gunilla.stenninger@regionorebrolan.se
Medlemmar: Christina Ledin
Heiko Botman
Lydia Landh
Lisa Sprengel
Manir Mohammad
Mikko Hellgren
Jussi Rauma