SFAM Halland

Ordförande: Gösta Eliasson, gosta.eliasson@sfam.se

SFAM-Halland bedriver opinionsbildning, bland annat genom debattinlägg i lokalpressen. Föreningen har också genomfört flera enkätundersökningar riktade till allmänläkare i Halland. Med jämna mellanrum möts styrelsen och representanter för Regionledningen för diskussion om primärvårdens framtid. Även vid föreningens årsmöten, som hålls i mars, inbjuds företrädare för Region Halland. Styrelsemöten hålls cirka 4 gånger per år och är samlokaliserade med DLF-Hallands styrelsemöten.

SFAM-Hallands styrelse

Gösta Eliasson, ordf, gosta.eliasson@sfam.se
Charlotte Ståhl, sekr, charlotte.stahl@regionhalland.se
Ellinore Nilsson, kassör, ellinore.nilsson@regionhalland.se

Från vänster: Charlotte Ståhl, Ellinore Nilsson, Ulf Peber,  Gertrud Spross Sandberg, Christina Unell, Mats Rydberg, Sofia Mörtsell, Gösta Eliasson. (Pierre Carlsson saknas på bilden)