SFAM Halland

Ordförande: Gösta Eliasson, gosta.eliasson@sfam.se

SFAM-Halland bedriver opinionsbildning, bland annat genom debattinlägg i lokalpressen. Föreningen har också genomfört flera enkätundersökningar riktade till allmänläkare i Halland. Med jämna mellanrum möts styrelsen och representanter för Regionledningen för diskussion om primärvårdens framtid. Även vid föreningens årsmöten, som hålls i mars, inbjuds företrädare för Region Halland. Styrelsemöten hålls cirka 4 gånger per år och är samlokaliserade med DLF-Hallands styrelsemöten.

SFAM-Hallands styrelse

Gösta Eliasson, Falkenberg, ordförande gosta.eliasson@sfam.se
Pierre Carlsson, Varberg, sekreterare, pierre.carlsson@telia.com
Ellinore Nilsson, Halmstad, kassör ellinore.nilsson@regionhalland.se
Gertrud Spross Sandberg, Varberg
Mats Rydberg, Halmstad
Christina Unell, Bjärred
Charlotte Ståhl, Harplinge
Ulf Peber, Halmstad