Studiebrev

SFAMs nya studiebrev 2017 och 2018

Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare
Studiebrev 2017 Författare Gunilla Byström

Behandling av depression hos äldre
Studiebrev 2017 Författare Gunilla Byström

Hur kan man vara säker på behandlingens effekter
Studiebrev 2017 Författare Per Wändell

Hur säker kan man vara på diagnostiken
Studiebrev 2017 Författare Per Wändell

Patientsäkerhet – diagnostiska fel och misstag
Studiebrev 2017 Författare Rita Fernholm

Läkemedel och äldre
Studiebrev 2018 Författare Sara Modig