IT-rådet

Kontakt

Anne Björk, annebjor@gmail.com

Rådets uppdrag

SFAM:s IT-råd är en samlingsplats för allmänläkare som är intresserade eller engagerade i IT-frågor. I rådet samlar vi erfarenheter och kompetens och bevakar gemensamt IT-utvecklingen. Rådet ska hjälpa oss att få en överblick över den komplexa situationen när det gäller IT i vården, med många olika aktörer och intressenter.

Vi träffas framför allt via videomöten, ungefär en gång i månaden. Under året har vi enstaka fysiska möten.

Du är välkommen att höra av dig om du är intresserad av att vara med i IT-rådet.

Några frågor som kan vara bra att fundera över ifall du är intresserad av vår verksamhet är:

– Varför vill du vara med i IT-rådet?
– Vilka frågor är du speciellt intresserad av?
– Är det något område som du kan mer om?
– Vad hoppas du resultatet blir av att du är med i IT-rådet?
– Har du jobbat med IT i någon form?
– Deltar du i eller har du deltagit i utvecklingen av någon produkt?

Övergripande syften

  • Bevaka IT-utvecklingen i Sverige och internationellt.
  • Verka för att IT-systemen anpassas till patienternas och användarnas behov inom vården, och att primärvårdens speciella behov när det gäller IT-lösningar beaktas.
  • Verka för allmänläkares fortbildning inom IT-frågor.
  • Uppmärksamma den komplexa problematiken gällande allmänläkares arbetssituation, samspel med andra aktörer, patienternas behov och olika IT-lösningar.
  • Verka för ökad forskning om IT i primärvården.

Medlemmar

Anne Björk, ordförande, annebjor@gmail.com

Martin Fredriksson, Martin@lakarkollegiet.se

Johanna Hellberg, hellberg.doktor@gmail.com

Martin Wehlou, martin@wehlou.com

Ingrid Eckerman, chefredaktor@sfam.se