← Tillbaka

Föreningen

Svensk förening för allmänmedicin är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin.

Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.

 

 

 

 

Svensk förening för allmänmedicin

 • Om SFAM

  SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.

  Läs mer
 • Kansliet

  Postadress: Box 503, 114 11 Stockholm Besöksadress: Grev Turegatan 10 E E-post: kansli@sfam.se

  Läs mer
 • Lokalföreningar

  Många frågor kring allmänmedicinen behöver bedrivas lokalt, eftersom förutsättningar kan skilja sig på många sätt över landet.

  Läs mer
 • Protokoll

  Här finns de senaste protokollen från styrelsemöten och andra möten.

  Läs mer
 • Remisser

  Här hittar du alla de remisser som inkommit till SFAM och deras svar. Som medlem är du välkommen att kontakta styrelsen om det finns en aktuell remiss som du vill lämna synpunkter på. Skicka ditt mail till styrelsen@sfam.se

  Läs mer
 • Råd

  SFAMs råd är fasta arbetsgrupper i föreningen.

  Läs mer
 • Om allmänmedicin för allmänheten

  Här presenteras vad allmänmedicin är och allmänläkarens roll ur ett patientperspektiv.

  Läs mer
 • SFAM tycker

  SFAM utarbetar policydokument och besvarar remisser inom ämnesområden som är aktuella för allmänmedicin. Här finns även dokument och länkar som kan utgöra underlag för den som vill presentera fakta om allmänmedicin för utbildning, debatt och andra ändamål.

  Läs mer
 • Ordbyte

  SFAM Ordbyte är en e-postlista för debatt och erfarenhetsutbyte inom allmänmedicin. Där pågår livligt och engagerat meningsutbyte

  Läs mer
 • ST-dagarna

  Varje år anordnas en kongress för ST-läkare i allmänmedicin. Sfam står bakom arrangemanget, men program och planering drivs av ST-läkare från den ort där dagarna hålls. ST-dagarna är en uppskattad mötesplats och ett tillfälle att få uppdatera sig inom många områden. Alla ST-läkare samt nyblivna specialister i är välkomna att anmäla sig till konferensen.

  Läs mer
 • Mitt i ST

  Mitt-i-ST är SFAM:s metod för extern kompetensvärdering halvvägs genom ST. I målbeskrivningen för ST-utbildningen rekommenderas en sådan extern mittvärdering, och i några landsting och regioner är det ett krav i ST-kontraktet.

  Läs mer
 • Specialistexamen

  SFAMs frivilliga specialistexamen är en värdering i slutet av ST eller när som helst som specialist i allmänmedicin.

  Läs mer
 • Nätverk

  SFAMs nätverk bildas av medlemmar inom föreningen som delar ett gemensamt intresse. För att få kalla sig ett nätverk inom SFAM ska man ha styrelsens godkännande och arbeta enligt SFAMs grundläggande syfte. Nätverket styr själva hur man vill arbeta, och informerar föreningen om sin aktiviteter.

  Läs mer
 • ST-läkare

  Framtidens allmänläkare – ST i allmänmedicin. Här hittar du de delar av SFAMs arbete som särskilt rör dig som ST-läkare eller handledare för ST-läkare. ST är en viktig del av SFAM, det är nu grunden till din kompetens som allmänläkare läggs. Nedan finner du viktiga saker att tänka på

  Läs mer
 • In English

  Information in English about SFAM - The Swedish College of General Practice.

  Läs mer
 • Svensk allmänmedicinsk kongress

  SFAM:s årliga allmänmedicinska kongress hålls nästa gång i Borås 8-10 maj 2019. Abstract kan skickas in senast 15 oktober 2018.

  Läs mer
 • SPUR

  SPUR-inspektion är en modell för granskning av specialiseringstjänstgöringens utbildningskvalitet.

  Läs mer
 • SFAM-projekt

  SFAM-projekt med anslag från Socialstyrelsen

  Läs mer
 • Studiebrev

  SFAMs nya studiebrev 2017 och 2018 hittar du här.

  Läs mer