Tiden för inlämning av abstracts till SFAM:s kongress i Åre är nu förlängd till 5 november.