Inlägg av Karin Lindhagen

Remissvar Digifysiskt vårdval

SFAM har lämnat remissvar till Socialdepartementet angående slutbetänkandet Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet från utredningen Styrning för en mer jämlik vård (SOU2019:42).SFAM delar utredningens viktigaste slutsats, att relationell kontinuitet av tillits-, effektivitets- och kvalitetsskäl behöver genomsyra styrning och organisering av sjukvården.  Remissvaret i sin helhet finns här.

Utvidgad primärvård för sköra äldre policydokument

SFAM:s råd för sköra äldre har sammanställt dokumentet “Utvidgad primärvård för sköra äldre i primärvården”. Det beskriver hur primärvården kan och behöver anpassas för dessa patienter för att ge dem tryggare och bättre vård. Det har antagits som föreningens policydokument av SFAM:s styrelse. Här är länk.

Årets avhandling 2019

SFAM:s forskningsråd har utsett Årets avhandling 2019. Priset tilldelades Emma Nyströms avhandling Self-Management of Urinary Incontinence using eHealth . Motiveringen lyder:”Emma Nyström har med sin avhandling systematiskt och med relevant metodik validerat ett digitalt hjälpmedel för behandling av urininkontinens – ett vanligt förekommande, men ofta dolt folkhälsoproblem. Avhandlingsarbetet är ett bra exempel på hur utvärdering av […]

Julhälsning

Tack alla SFAM-medlemmar för era insatser under året som gått! Styrelsen och jag önskar god jul och gott nytt år och hoppas vi ses i Åre om inte tidigare! Magnus Isacson, ordförande

Prekongress i Åre 12 maj 2020

Nytt för SFAMs kongress 2020 är att det blir en prekongress dagen innan, dvs 12 maj 2020, för ST-läkare och nyblivna specialister. Mer information kommer att annonseras på kongressens hemsida sfam2020.se.

Skriftligt prov 2019

Nu finns 2019 års skriftliga prov för specialistexamen på hemsidan under Specialistexamen. Aspekter på bra svar och Bra givna svar kommer senare under hösten när granskningen är klar.