← Tillbaka

Viktig enkät från Läkarförbundet

19 februari 2015

Nu i dagarna har Läkarförbundets enkät "Hur fungerar primärvården" gått ut, det tredje och sista steget i förbundets utvärdering av vårdvalet. Vi i SFAM har varit delaktiga i enkäten, och ser fram emot att få analysera resultaten. För att få en så bra bild som möjligt ber vi alla som kan att besvara enkäten.

Samtliga kliniskt aktiva specialister och ST-läkare i allmänmedicin inbjuds svara på enkäten. Den har skickats per post till det stora flertalet.

Läs mer om enkäten här.

Har du inte fått en enkät? Kontakta Svante Pettersson på Läkarförbundet.