← Tillbaka

Studiebrev 2017 Antikoagulationsbehandling hos äldre

1 november 2017

Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare

Studiebrev utgående från SBU-rapport – http://www.sbu.se/229

Författare Gunilla Byström, specialist i allmänmedicin

Publicerat 1 november 2017

Studiebrevet finns här