← Tillbaka

ST i allmänmedicin förebild i Västmanland

30 december 2014 av AllmänMedicin

Västmanlands läns landstig har låtit SPUR-inspektera hela landstinget. Man vill ta ett samlat grepp på hela utbildningen, bland annat genom att tillsätta en övergripande studierektor. Primärvården blir ett föredöme.

Primärvården ligger väldigt långt fram. Primärvården i Västmanland har sina ST-läkare utspridda på vårdcentraler, och därför finns inte den kritiska massan som till exempel på en opererande klinik, så på primärvården har det ställts stora krav tidigare på en fungerande länsorganisation, som ställt kvalitetskrav på vårdcentralerna för att de ska få ST-läkare. Det finns mycket för slutenvården att lära sig av primärvården i hur man löst de frågorna, säger Jonas Nordquist.

Nu tar Västmanland ett samlat grepp om ST-utbildningen  Läkartidningen 29.12.2014