← Tillbaka

Specialistexamen 2016

21 januari 2017 av AllmänMedicin

Artikel publicerad i AllmänMedicin 4-2016 där det finns fina bilder.

Författare: Ingrid Eckerman chefredaktor@sfam.se

ST-dagarna i Kalmar 2016

Chefredaktören var inte ensam gråhårig person på ST-dagarna i Kalmar. Det visade sig bero på att avslutningen av specialistexamen detta år var förlagd till ST-dagarna. De gråhåriga var handledare, examinatorer och andra.  

Examensavslutningen inleddes på morgonen med genomgång av det skriftliga provet av momentansvariga Inge Carlsson och Gunnar Axelsson. Uppgifterna i provet är vardagliga allmänmedicinska situationer där det gäller att både ha medicinska kunskaper och allmänmedicinskt omdöme för att kunna hantera dem. Det blev en livlig diskussion, både om enstaka uppgifter och om provets utformning. Examen är ständigt utsatt för förbättringsarbete.

Därefter var det examinandmöte under ledning av Anders Fredén och Cecilia Ryding, där examinanderna fick ge synpunkter på examen och därmed bidra till dess utveckling. Samtidigt samlades examinatorerna för att diskutera årets examensprocess.

På eftermiddagen presenterade 30 examinander sina uppsatser, till stort intresse för ST-läkarna.

Diplomutdelningen skedde under festmiddagen. Bifallet var, enligt chefredaktörens uppfattning, väsentligt mycket högre än vid SFAM-kongresserna!

Årets handledare

Josabeth Hultberg, Åby vårdcentral i Norrköping utsågs till årets handledare. Hon hade nominerats av ST-läkaren och examinanden Hanna Skytt. Prisutdelare var Birgit Breitholtz.

Motivering: Josabeth har med outtröttligt engagemang och med en stark vetenskaplig förankring lotsat sin ST-läkare genom allmänmedicinens grundprinciper. Vikten av kontinuitet, patienten i fokus och att se hela människan har blandats med diskussioner kring läkemedel, etik, svåra beslut, svåra besked, patientkommunikation och mycket annat. Hon har inspirerat sin ST-läkare att göra sitt bästa utifrån rådande förutsättningar. ”Hon har fått mig att inte bara bli en duktig distriktsläkare utan även bli en bättre människa. Alla borde ha förmånen att ha en sådan handledare!”

Årets uppsats
Priset ”årets uppsats” tilldelades Hamed Shayegh för hans uppsats ”Allmänläkaren möter patient med medicinskt oförklarade symtom”. Det delades ut av uppsatsansvariga Robert Svartholm och Karin Lindhagen.

Motivering: Ett utmärkt kvalitativt arbete om ett vanligt dilemma för allmänläkaren, patienter med medicinskt oförklarade symtom, där författaren har lyckats avgränsa och tydliggöra ett vanligt problem på ett spännande sätt, sammanfattat som "Pendling mellan hopplöshet och hopp”. Hans tankar är väl värda att diskutera vidare bland kollegor.