← Tillbaka

SFAM:s remissvar: Kunskapsbaserad och jämlik vård. Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård SOU 2017:48

28 september 2017 av Karin Lindhagen

SFAM:s remissvar: Kunskapsbaserad och jämlik vård.

SFAMs svar på remiss frånLäkaresällskapet:

SFAM:s remissvar: Kunskapsbaserad och jämlik vård. Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård SOU 2017:48