← Tillbaka

SFAM:s nya riktlinjer för fortbildning

5 oktober 2017 av Karin Lindhagen

SFAM:s nya riktlinjer för fortbildning

SFAM har tagit fram nya riktlinjer för allmänmedicinsk fortbildning, färdigställda i maj 2017.

Fokus ligger på den enskilda allmänläkarens professionella utveckling utifrån tid, tillgång till fortbildningsaktiviteter och andra resurser för ett fortsatt lärande under hela yrkeslivet.

Val av fortbildningsaktiviteter baseras på någon form av självvärdering av aktuell kompetens

De fortbildningspedagogiska resonemang som redovisas i första delen bygger på de principer som SFAM tillämpat sedan början av 90-talet. Dessa principer har fokus på självstyrt lärande och interaktiva fortbildningsaktiviteter.

Dokumentet innehåller också lista över kriterier för god fortbildning som utgår från policydokument från World Federation for Medical Education (WFME) samt WONCA (allmänläkarnas internationella organisation).

Läs mer om fortbilding på SFAM:s fortbildningsråds sida.