← Tillbaka

Recension: Våga fråga om sex!

9 november 2017 av AllmänMedicin

Recension i AllmänMedicin 3-2017. Praktisk sexualmedicin. Red Elin Gahm. Studentlitteratur 2017. 270 s. ISBN 978-91-44-10777-6

Författare Viveca Gyberg vivecagyberg@gmail.com

Som läkare har vi fått öva på att fråga om det privata och svåra, såsom alkoholintag, avföringens konsistens och självmordstankar. Att fråga om sex känns ändå ofta främmande om inte kopplingen är uppenbar, som vid sexuellt överförbara sjukdomar eller gynekologisk eller urologisk sökorsak.

”Praktisk sexualmedicin” är skriven av flera erfarna författare med allmänläkare Elin Gahm som redaktör. Boken är heltäckande och tar upp ämnet ur sociala, historiska, kulturella, rättsliga och medicinska aspekter. Det lättförståeliga kapitlet om fysiologi och anatomi är en välkommen repetition. Ett detaljerat kapitel om status inkluderar en hel del nya moment. Flera olika tillstånd och sjukdomar med lämplig medicinsk behandling presenteras i boken. Boken berör även svåra ämnen såsom sexuella övergrepp och oönskad sexualitet. För den som vill läsa mer finns referenser angivna i slutet av varje kapitel.

Från ett allmänmedicinskt perspektiv är redogörelsen av hur flera av våra vanligaste sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, neurologiska sjukdomar, cancer, depression och gynekologiska och urologiska sjukdomar, kan påverka lusten eller förmågan att ha sex intressant. En påverkad sexualfunktion eller lust kan också vara första symtomet på något annat.

Ett av bokens viktigaste budskap är därför att sexualitet, lust och sexuell funktion kan vara hela eller en delförklaring till många olika symtom vi möter i primärvården. Att få prata om dessa problem utan att bli dömd kan i sig vara läkande för patienten och ofta finns hjälp att ge. Här ger boken stöd med sitt breda anslag och till hjälp finns även flera olika förslag på frågor och formuleringar kring sexualmedicinska frågeställningar till dem av oss som är ovana vid att fråga.

Användbart är också den genomgång som finns av läkemedel och biverkningar relaterade till sexuallivet. Det är viktigt är att informera patienten om dessa vid förskrivning, och det är lika viktigt att ha läkemedelsbiverkningar i bakhuvudet om en patient söker med sexualmedicinsk frågeställning. Genomgången av hur stor fysisk belastning det är med sex jämfört med andra aktiviteter (inte särskilt stor!) är också till hjälp, då det är en fråga som ej sällan finns hos patienten.

Boken kan med fördel användas som ett uppslagsverk men kan också läsas helt eller delvis för att lägga till en pusselbit i helhetssynen som präglar arbetet som allmänläkare. Flera ovanligare tillstånd berörs i boken. Något som möjligen hade kunnat göras annorlunda är att den redogörelse som finns om könsbyten skulle kunna komma längre bak i boken då det inte är en särskilt vanlig, om än viktig, patientgrupp inom primärvården.

Sammanfattningsvis ger boken en heltäckande genomgång av ämnet, en uppmaning till att våga fråga och att ha sexualmedicinska frågeställningar med i differentialdiagnostiken.