← Tillbaka

Recension: Användbar bok för sjukhusets generalister

15 november 2017 av AllmänMedicin

Recension i AllmänMedicin 3-2017. Hård af Segerstad C, Järhult S J. Akutsjukvård från Ö till Ä. 530 s. Studentlitteratur 2017. ISBN 9789144104379

Författare Peter Olsson peter.olsson@norrbotten.se

Akutläkarna får nu en egen handbok eller lärobok som stöd. Kan boken användas vid akuta bedömningar i glesbygd?

Först ska sägas att det är en ambitiös och säkert mycket användbar bok. Akutläkarna blir sjukhusets generalister, dock utan allmänmedicinens kontinuitet. Mitt glesbygds-perspektiv påverkar mina randanmärkningar och invändningar.

Typografin är minimalistisk och första intrycket lite tråkig, men det är bra att innehållet prioriterats och att tydliga figurer betonar innehållet. Språket är kortfattat med många punktlistor. Av och till används engelska uttryck, framför allt i rubriker. I boken förekommer flera hundra faktarutor, tabeller, figurer och akronymer, dvs. initialförkortningar för att lättare komma ihåg. Figurerna är ofta tydliga och instruktiva.

En överskådlig innehållsförteckning inleder boken. Därefter kommer ett register över alla faktarutor. I introduktionen förklarar man de olika koncept som ligger till grund för strukturen. Boken avslutas med sakregister och viktiga telefonnummer.

De första kapitlen om symtom delas in i undersökning, omedelbara åtgärder, vidare åtgärder samt symtom och diagnoser att överväga. Kapitlet Exposure, Extremities and ’Everything else’ handlar om olika typer av skador och är kanske det mest intressanta kapitlet för oss. Sista kapitlet är Äldre och åldrande.

Procedurer tas upp i kortfattade beskrivningar med bra utrustningslistor. I kapitlet Flöden finns tankegångar som är tillämpliga även för oss i över längre tidsperioder i underbemannad primärvård. NEWS (National Early Warning Score) föreslås för bedömning och SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation) för kommunikation inom personalgruppen.

Minnesreglerna är många för att inget viktigt ska missas, men ger risk för överutredning och onödig behandling. Alla åtgärder måste kritiskt värderas. Några minnesregler känner jag igen men många tillkommit. Kanske passar de vissa individer men inte alla.

Att rutinmässigt använda vissa utredningar vid vissa symtom eller diagnoser kan vara ett resursslöseri. Det svåra är inte att föreslå utredning, prover, åtgärder behandlingar utan att med rimlig säkerhet bedöma att avstå.

Att kritiskt granska verksamheten är avgörande. Därför är det tråkigt att inledningen om EBM, sannolikhet och statistik blivit helt felaktig (vad är Adjusted Relativ Risk?).  Det hade varit intressant att vid flera av handläggningsråd och utredningstips se korrekta statistiska begrepp tillämpade.

Äldre och åldrande är nog den svåraste avgränsningen för akutläkarna. Hur mycket behövs för att bli ”multisjuk” och ”skör” och istället handläggas av geriatriker eller allmänmedicinare?

Saknas gör uppgifter om hur man hanterar avlidna och juridiken kring det. Likaså redovisas inte jäv och intressekonflikter av Studentlitteraturs författare.

Boken kan rekommenderas. Den får testas i praktiken av ambulanspersonal och ST-läkare. Man kan dock ställa sig frågan hur länge en sådan här bok håller aktualitet. Många föredrar en bok att hålla i, men en elektronisk version kan uppdateras kontinuerligt.