← Tillbaka

Policydokument: Överdiagnostik och annan överanvändning av medicinska metoder

23 mars 2018

Policydokument: Överdiagnostik och annan överanvändning av medicinska metoder

Överdiagnostik och annan överanvändning av medicinska metoder. 

Antaget av NFGP (Nordic Federation for General Practice) juni 2017. Översatt till svenska SFAMs råd för hållbar diagnostik och behandling, januari 2018