← Tillbaka

Idéseminarium – hur stärker vi primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård?

10 april 2016 av Sfam

Styrelsen bjuder in till ett idéseminarium torsdag den 28 april på Bergendals kursgård utanför Stockholm, i anslutning till fullmäktigemötet.

Dagen tar sin avstamp i Göran Stiernstedts utredning om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården – SOU 2016-2. I utredningen föreslås en kraftig förstärkning av primärvården som den viktigaste åtgärden för att klara framtidens behov.

Vi reserverar två platser för varje råd och lokalförening. Nya och gamla medlemmar är varmt välkomna att anmäla sig till övriga platser!

För anmälan kontakta Heléne Swärd helene.sward@sfam.se


Bergendals kursgård  www.bergendal.se 

Kallelse till fullmäktigemötet  

Program, torsdagen den 28 april

09.00 Fika serveras
   
 10.00 - 10.45  Göran Stiernstedt presenterar sin utredning
   
10.45 - 11.30
Paneldebatt utifrån utredningens förslag. Deltagare är Karin Träff Nordström, Sfam; Ove Andersson, DLF;  Emma Spak, SYLF; Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna och Hans Winberg, Leading Healthcare. Moderator: Christina Kennedy, Dagens Medicin.
 
   
11.45 - 12.30 Presentation av fortbildningsportalen samt resultat av pilottest CPD-poäng.
   
12.30 - 13.30 Lunch
   
13.30 - 15.45 Workshops i smågrupper, till exempel kring nedanstående ämnen:
   A. Framtidens primärvård – patienter med kronisk sjukdom och multisjuka äldre utifrån Stiernstedts rapport
B. CPD-poängsystem och recertifiering – hur går vi vidare?
C. Allmänmedicinsk forskning/ ST-läkarnas vetenskapliga arbete
D. PrimärvårdsKvalitet – ett system för uppföljning i primärvården
E. Utveckling av lokal fortbildning (ULF-projektet)
F. Föreningens interna arbete
   
15.45 - 17.30 Redovisning av gruppernas förslag till fortsatt arbete.
   
18.00 Middag

 

Fredag den 29 april

På förmiddagen finns det möjlighet att ha interna föreningsmöten på Bergendal. Anmäl till Heléne Swärd på kansliet på kansli@sfam.se så att lokal bokas.

Kl 12.30-13.30 Lunch

Kl 13.30-15.30 Fullmäktigemöte. Se kallelse här eller i AllmänMedicin.

Kostnader

Deltagande i idéseminariet: 810 kr inkl lunch och fika.
Deltagande i middagen: 840 kr med måltidsvin med eller utan alkohol, 600 kr med lättöl eller vatten. Övernattning på Bergendal: 1 891 kr. Fredagens möten är kostnadsfria.

Varmt välkomna!

Karin Träff Nordström
Ordförande, Svensk förening för allmänmedicin

Läs också: