← Tillbaka

Höstmöte 2017 för nätverket för fortbildningssamordnare

4 juni 2017

Fredag 20 oktober 9.30-16, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm.
Preliminärt program kommer i mitten av juni. Om du har något du skulle vilja att vi tar upp på mötet, hör av dig! 

 

Sara Hallander, SLL

Gösta Eliasson, SFAM

gosta.eliasson@sfam.se 

 

Sammanställning av enkätsvar

Fullständiga enkätsvar