← Tillbaka

Debatt: Staten rustar ner register

31 januari 2014 av AllmänMedicin

Två av de vetenskapliga artiklarna i kommande nummer 1-2014 av AllmänMedicin bygger på två register från Statistiska centrabyrån: Undersökningar om levnadsvanor (ULF) och Undersökning om invandrares levnadsförhållanden (”Invandrar-ULF”).

Denna internationellt unika möjlighet kommer inte att finnas i framtiden. De anpassningar som från 2006 gjorts till EU:s undersökningar, tillsammans med minskat antal frågor och övergång från besök till telefonsamtal, har kraftigt försämrat användbarheten i materialet. Ett stort antal forskare inom bl.a. folkhälsovetenskap och allmänmedicin har protesterat mot detta. I skrivande stund ser de inte ut att ha framgång.

I denna tid, då politiker och beslutsfattare skriker efter patientrelaterade register, känns det ju egendomligt att befolkningens hälsa inte ägnas större intresse.

Systemet har varit vårt minne över utveckling och förändring av levnadsförhållanden  Sydsvenskan 2.12.3013

Replik: SCB utvecklar välfärdsstatistiken  Sydsvenskan 4.12.2013

Del av Chefredaktörens rader i AllmänMedicin 1/2014.