← Tillbaka

Debatt: Dags för framtidens allmänläkarroll?!

12 mars 2015 av AllmänMedicin

Artikeln publicerad i AllmänMedicin 1-2015.

Mot bakgrunden av medicintekniska framsteg, ökad patientcentrering och en förändrad läkarroll frågar jag mig och mina kollegor följande:

  • Vilken plats vill vi att allmänmedicin ska ha i framtidens högteknologiska, datoriserade sjukvård?
  • Hur ska vi utbilda läkare som vill och kan möta framtidens förväntningar påallmänmedicinens uppdrag?

Vi lever i en omdanande tid. Framtidsanalytiker och programmerare spår att vi om några decennier kommer titta tillbaka på 2010-talet som inledningen på en ny era. Utvecklingschefen på Google, Ray Kursweil, går så långt som att säga att neocortex är på väg att ta ett kliv ner i hjärnans hierarki till förmån för ”hybrid thinking”. Med ”hybrid thinking” kommer våra hjärnor med mindre än en knapptryckning få tillgång till ”the cloud” och därmed hela internets informationsflöden [1].

Den medicinska vetenskapen har sent hoppat på den informationsteknologiska revolutionen. Så smått börjar innovationsföretag undersöka hur ettor och nollor kan bidra till helt nya typer av medicinska landvinningar. IBM:s superdator Watson Oncology stödjer läkarna på Memorial Sloan Kettering Cancer Center till individualiserade behandlingsval [2]. Vid Stanford University utvecklades redan 2011 programvara som kunde förutsäga cancermortalitet utifrån histologitolkning [3].

Båda teknologierna kan sammanfattas under ”Computer-aided-diagnosis” (CADx), system som är möjliga tack vare att informationslagring blivit så billig och därför vuxit exponentiellt. Datorer kan numera inte bara förvara information, utan med hjälp av nya algoritmer också börja känna igen bilder, ljud, mönster, ja till och med mänskliga beteenden i syfte att lära sig tyda okända intryck (så kallad ”machine learning”, ”deep learning”).

Svindlande teknologiska framsteg inträder samtidigt som vi ser en maktförskjutning från läkare till patient. Det senare är särskilt tydligt i den nya patientlagen (2014:821) som betonar patientens rätt till integritet, samarbete, egna värderingar och delaktighet. Patienten förväntas ta ett större ansvar för sin behandling. Läkaren ska agera som patientens konsult, redo att vara en samtalspartner gällande utredningsförslag, behandlingsval etc.

Vi står således inför en förändrad läkarroll både vad det gäller typ av arbetsuppgifter liksom typ av diagnostiska hjälpmedel. Jag tror att allmänmedicinen behövs mer än någonsin i denna tid. Att effektivt kunna föra ett samtal kring patientens agenda blir nyckeln till korrekt medicinsk handläggning. Det mänskliga mötet borde bli ännu viktigare än idag för att undvika onödiga utredningar som en algoritm tagit fram. ”Mötet” går inte att hitta på nätet, dr Google kan aldrig ge det. Vilka specialister är experter på detta om inte allmänmedicinarna?

Jag befarar dock att allmänmedicinen riskerar att åsidosättas i en värld där tydliga svar från en dator blir lika med sanningen med stort S. Vi allmänläkare behöver vara än mer aktiva i den teknologiska utvecklingen, både på håll och i processen. Vi behöver visa på betydelsen av den allmänmedicinska kärnan, till exempel i form av konsultation och kontinuitet, när det kommer till att lösa medicinska frågeställningar.

Referenser

  1. Ray Kursweil: Get ready for hybrid thinking. Mars 2014 [Citerat 15 jan 2015]. http://www.ted.com/talks/ray_kurzweil_get_ready_for_hybrid_thinking
  2. Memorial Sloan Kettering Trains IBM Watson to Help Doctors Make Better Cancer Treatment Choices. 11 april 2014 [Citerat 15 jan 2015]. http://www.mskcc.org/blog/msk-trains-ibm-watson-help-doctors-make-better-treatment-choices
  3. Beck AH , Sangoi AR, Leung S, et al. Systematic analysis of breast cancer morphology uncovers stromal features associated with survival. Sci Transl Med 3, 108ra113 (2011).

Författare: Helena Dreber, ST-läkare Capio Lekebergs vårdcentral. helenadreber@yahoo.com