← Tillbaka

170915 Remissvar Betänkande Sou 201721 Läs mig Soc.pdf

28 september 2017

170915 Remissvar Betänkande Sou 201721 Läs mig Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer SOU 2017:21, till Sociadepartementet.