SFAM

Svensk förening för allmänmedicin är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin.

Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.

Tidskriften

Nr 3 – 2018

Aktuellt

06/11 -2018

SFAMs styrelse har idag efter många goda synpunkter och stort engagemang från lokalföreningar och råd sammanfattat föreningens synpunkter på delbetänkande 2 i utredningen God och nära vård, som leds av Anna Nergårdh, i ett remissvar till socialdepartementet. Klicka här för att läsa remissvaret i sin helhet.


12/10 -2018

Sista dag för abstracts till SFAMs kongress 2019 är ändrad från 15 oktober till 5 november.


10/10 – 2018

SFAM:s ordförande Hanna Åsberg avgår pga hälsoskäl. Annika Larsson, styrelseledamot från Skellefteå, blir ny ordförande fram till ordinarie fullmäktigemöte i maj 2019.


Hemsidan är fortfarande under uppbyggnad. Det kan därför saknas information eller delar som kommer dyka upp i samband med att arbetet fortskrider. Tack för ert tålamod!