SFAM

Svensk förening för allmänmedicin är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin.

Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.

Tidskriften

Nr 3 – 2018 Tema: Allmänmedicinsk forskning

I detta nummer kan du läsa om hela den bredd allmänmedicinsk forskning står för. Varje universitet presenterar sin forskning. Därtill kommer ett antal andra intressanta artiklar om olika ämnen.

Aktuellt

30/11 2018

Ansökan om forskningsmedel från Läkaresällskapet senast 1 februari 2019.
Nominering till Läkaresällskapets priser senast 1 mars 2019.
/Björn Landström, vetenskaplig sekreterare i SFAM


06/11 -2018

SFAMs styrelse har idag efter många goda synpunkter och stort engagemang från lokalföreningar och råd sammanfattat föreningens synpunkter på delbetänkande 2 i utredningen God och nära vård, som leds av Anna Nergårdh, i ett remissvar till socialdepartementet. Klicka här för att läsa remissvaret i sin helhet.


10/10 – 2018

SFAM:s ordförande Hanna Åsberg avgår pga hälsoskäl. Annika Larsson, styrelseledamot från Skellefteå, blir ny ordförande fram till ordinarie fullmäktigemöte i maj 2019.