SFAM

Svensk förening för allmänmedicin är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin.

Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.

Kongresser

Svensk allmänmedicinsk kongress 8-10 maj 2019
Nyligen genomförd.

_______________________

Nordisk kongress i allmänmedicin 17-20 juni 2019

_______________________

Wonca Europe 26-29 juni 2019

Se även kalendariet.

Tidskriften

Nr 1 – 2019 Våra mest behövande patienter

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska patienterna med störst behov prioriteras. Men vilka är de egentligen?

Aktuellt

På SFAMs kongress i Borås 8-10 maj valdes Magnus Isacson till ny ordförande. Läs mer i SFAM:s nyhetsbrev från kongressen.

_______________________

30/4 2019

Läs SFAM:s nyhetsbrev sista april här.

_______________________

11/4 2019

Utbildning för SPUR-inspektörer 15 oktober. Se kalendariet.

_______________________

4/4 2019

Läs SFAM:s nyhetsbrev april 2019 här. Om kongressen, mm.

_______________________

3/3 2019

Wonca har utfärdat ett nytt dokument:
“Declaration calling for family doctors of the world to act on planetary health”. 

_______________________

8/2 2019

Året allmänmedicinska avhandling 2018 har utsetts av SFAM:s forskningsråd: ”Evaluating benefits and harms of screening – the streetlight effect?” av Minna Johansson. Läs motiveringen här. Priset utdelas vid SFAM: kongress i Borås 8-10 maj, och avhandlingen presenteras där av författaren.

_______________________